Informacja dotycząca naruszenia praw autorskich DMCA

AvtoBase.Com («AvtoBase») szanuje własność intelektualną innych podmiotów oraz oczekuje, że użytkownicy naszej strony internetowej będą postępować się tak samo.

Procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Osoby, które uważają, że ich dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich oraz jest dostępne na naszej stronie, mogą nas o tym powiadomić, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku («DMCA»). Aby zachować skuteczność zgodnie z ustawą DMCA, zgłoszenie naruszenia zostać zawierać następujące elementy:
  1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało naruszone;
  2. Identyfikacja chronionego dzieła, do którego prawa zostały naruszone, lub w przypadku wielu dzieł chronionych prawem autorskim objętym jednym żądaniem — ich lista;
  3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem czynności łamiącej prawa autorskie oraz musi zostać usunięty lub zablokowany, oraz informacje pozwalające AvtoBase na znalezienie tego materiału;
  4. Informacja pozwalająca AvtoBase na skontaktowanie się ze stroną skarżącą, np. adres, numer telefonu, oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;
  5. Oświadczenie, że strona skarżąca w dobrej wierze uważa, że używanie materiałów w dany sposób nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani przez prawo;
  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w żądaniu są zgodne z prawdą oraz — pod groźbą odpowiedzialności karnej — że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało naruszone;
  7. Powyższe informacje należy przesłać AvtoBase na adres e-mail: avtobase.com@gmail.com

Zgodnie z prawem federalnym użytkownik, który przekazuje fałszywą informację o naruszeniu praw autorskich, może podlegać wysokim karom cywilnym. Zawiera to grzywny, koszty postępowania oraz opłaty za obsługę prawną poniesione przez nas, jakiegokolwiek właściciela praw autorskich lub jakiekolwiek licencjobiorcę praw autorskich, który odniósł straty wskutek zawierzenia przedstawionym informacjom. Może to również skutkować postępowaniem kryminalnym za składanie fałszywych zeznań.

Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady prawne. Dalsze informacje na temat informacji wymaganych do właściwego przesłania powiadomienia DMCA podano w 17 U.S.C. 512(c)(3).

UWAGA: Informacja jest przekazywana wyłącznie w celu powiadomienia firmy AvtoBase o możliwości naruszenia praw autorskich wobec chronionego materiału. Na wszelkie inne zgłoszenia, w tym prośby o pomoc techniczną, pytania dotyczące rozliczeń, raporty o nadużyciach w wiadomościach e-mail oraz inne raporty o naruszeniach praw autorskich, nie będzie udzielana odpowiedź.